Φορολογική Στρατηγική σε Εμπορική Εταιρεία

25%
Άνοδος Πωλήσεων
20%
Αυξημένη Ρευστότητα

Η ανάγκη του πελάτη μας

Εταιρεία λιανικής πώλησης ρουχισμού στη Θεσσαλονίκη, με βασική στρατηγική τις ανταγωνιστικές τιμές και τη μεγάλη γκάμα προϊόντων, αντιμετώπιζε προβλήματα ρευστότητας και φορολογικών εκκρεμοτήτων.

Η λύση που προτείναμε

Η ομάδα μας σχεδίασε πλάνο βιωσιμότητας και μελέτησε την προοπτική ανάπτυξης δραστηριότητας σε γειτονικά κράτη. Με την επέκτασή της σε άλλη χώρα, η εταιρεία κατάφερε να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα. Η ρευστότητά της βελτιώθηκε και μπορούσε πια να ανταποκριθεί στις καθημερινές της υποχρεώσεις.

Ταυτόχρονα, η λύση αυτή της παρείχε τη δυνατότητα να είναι πιο ευέλικτη με την τιμολογιακή της πολιτική.

Το αποτέλεσμα που επετεύχθη

Οι ευνοϊκότερες συνθήκες που δημιουργήθηκαν από την εμπορική επέκταση της εταιρείας σε γειτονικές χώρες, της επέτρεψαν να καλύψει τις υποχρεώσεις της. Ενισχύθηκε, έτσι, το μερίδιο της στην αγορά.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη φυσική ανοδική οικονομική πορεία της επιχείρησης και την ελευθερία επενδυτικών κινήσεων για τον επιχειρηματία.

  • 25% άνοδος πωλήσεων
  • 20% αυξημένη ρευστότητα