Λογιστική και HR Παρακολούθηση σε Beach Bar

100%
Αύξηση της Αποδοτικότητας

Η ανάγκη του πελάτη μας

Beach bar στην Καβάλα παρουσίασε έντονη αύξηση στον όγκο επισκεπτών και πωλήσεων. Άρα και αύξηση στις καθημερινές συναλλαγές του και στις διοικητικές λειτουργίες.

Προκειμένου να μη διακοπεί η απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης, ο πελάτης στράφηκε σε εμάς για να οργανώσουμε και να συντονίσουμε την καθημερινή λειτουργία των συναλλαγών. Έτσι, η επιχείρηση μπόρεσε να ανταποκριθεί στην ολοένα αυξανόμενη ζήτηση

Βασικό ήταν να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή εξυπηρέτηση του συνεχώς αυξανόμενου πελατολογίου και η οργάνωση στις διοικητικές λειτουργίες.

Η λύση που προτείναμε

Για να βοηθήσουμε το beach bar να πετύχει το στόχο του, στραφήκαμε σε ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών.

Αναλύσαμε τις υπηρεσίες του ανταγωνισμού και βελτιώσαμε την εικόνα της επιχείρησης μέσα από αξιολόγηση, εύρεση και εκπαίδευση εξειδικευμένου προσωπικού.

Το αποτέλεσμα που επετεύχθη

Ο πελάτης κατάφερε να αυξήσει την παραγωγικότητα του προσωπικού. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας και την αύξηση ικανοποίησης των πελατών του beach bar.

Επίσης, με την παροχή των κατάλληλων υπηρεσιών, το beach bar κατάφερε να προσελκύει το επιθυμητό πελατολόγιο, χωρίς να ανησυχεί για τη σπατάλη πόρων και το κόστος των διοικητικών λειτουργιών.

  • 100% αύξηση της αποδοτικότητας