Λογιστικός Έλεγχος Επιχείρησης Επαγγελματικού Καθαρισμού

100%
Ετοιμότητα σε Φορολογικό Έλεγχο

Η ανάγκη του πελάτη μας

Εταιρεία παροχής υπηρεσιών στο χώρο του επαγγελματικού καθαρισμού ζήτησε καθοδήγηση και επίβλεψη του εσωτερικού λογιστηρίου της. Στόχος της ήταν να είναι απολύτως έτοιμη σε περίπτωση κρατικού φορολογικού ελέγχου.

Η λύση που προτείναμε

Προκειμένου να μη διαταραχθεί η απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης, ο πελάτης στράφηκε σε εμάς. Ελέγξαμε σχολαστικά τα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. Το ζητούμενο ήταν να μπορέσει να ανταποκριθεί στον επόμενο φορολογικό έλεγχο.

Επίσης, οργανώσαμε όλες τις καθημερινές κινήσεις στο εσωτερικό λογιστήριο του και επιβλέπαμε τακτικά τις λειτουργίες του.

Το αποτέλεσμα που επετεύχθη

Με ελεγκτικές διαδικασίες και διόρθωση των βιβλίων, φέραμε επιτυχώς εις πέρας τον ακόλουθο φορολογικό έλεγχο, χωρίς να δεσμεύσουμε πολύτιμους πόρους της επιχείρησης. Έτσι, διασφαλίσαμε πως η επιχείρηση βρίσκεται σε ετοιμότητα απέναντι σε κάθε ελεγκτική αρχή.

Επιπροσθέτως, με τον συνολικό εσωτερικό έλεγχο που εφαρμόσαμε, εντοπίσαμε τα προβλήματα στη διοίκηση της εταιρείας και προτείναμε πολιτικές για την αποτελεσματική διόρθωσή τους.

  • 100% ετοιμότητα σε φορολογικό έλεγχο