Οικονομική Αναδιάρθρωση σε Φροντιστήριο

30%
Αυξημένη Ρευστότητα
50%
Αύξηση Κερδών​

Η ανάγκη του πελάτη μας

Φροντιστήριο στη Θεσσαλονίκη αντιμετώπιζε προβλήματα ρευστότητας και αυξημένων λειτουργικών εξόδων, τα οποία επηρέαζαν αρνητικά την κερδοφορία της επιχείρησης.

Η επιχείρηση επιθυμούσε να αυξήσει τα έσοδά της, αλλά παράλληλα να διατηρήσει τόσο το υπάρχον διδακτικό προσωπικό, όσο και την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η λύση που προτείναμε

Μετά από έλεγχο στο λειτουργικό κομμάτι της επιχείρησης, προτείναμε τις κατάλληλες αλλαγές στη διοίκηση και στο πρόγραμμα των μαθημάτων.

Ακόμη, μέσω αξιολόγησης του διδακτικού προσωπικού, έγινε αναδιάρθρωση στις ατομικές αρμοδιότητες κάθε δασκάλου, χωρίς να μειωθούν οι θέσεις εργασίας. Έτσι, το φροντιστήριο συνέχισε να ακολουθεί τη φιλοσοφία του για ποιοτικές διδακτικές ώρες, αλλά και να λειτουργεί αποδοτικά.

Το αποτέλεσμα που επετεύχθη

Μετά τις προτεινόμενες αλλαγές, η οργάνωση και το εργασιακό κλίμα βελτιώθηκαν. Το αποτέλεσμα ήταν η επιχείρηση να συνεχίσει να παρέχει ποιοτική εκπαίδευση με χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα.

Αυτό οδήγησε σε σταδιακή αύξηση των κερδών και της ρευστότητας, εξομαλύνοντας την οικονομική πορεία της επιχείρησης.

  • 30% αυξημένη ρευστότητα
  • 50% αύξηση κερδών