Στρατηγική Ανάπτυξης σε Καφετέρια

80%
Αύξηση Πωλήσεων

Η ανάγκη του πελάτη μας

Επιχείρηση Cafe-bar στη Θεσσαλονίκη αντιμετώπιζε προβλήματα με την κάλυψη των καθημερινών της υποχρεώσεων.

Η λύση που προτείναμε

Η κεντρική στρατηγική μας ήταν η ενίσχυση της παρουσίας της επιχείρησης στην αγορά. Επιδιώξαμε την προσφορά στο καταναλωτικό κοινό καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων.

Με αυτό τον τρόπο, η επιχείρηση θα κατάφερνε να αποτελέσει τον αγαπημένο προορισμό στη γειτονιά. Επίσης θα μπορούσε πλέον να αποκτήσει νέο κοινό από ολόκληρη την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Επιπλέον, προσφέραμε στην επιχείρηση συνδυασμό συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα διοικητικής οργάνωσης και συντονισμού του ανθρωπίνου δυναμικού, ώστε να επιτευχθούν οι επιθυμητοί στόχοι.

Το αποτέλεσμα που επετεύχθη

Το Cafe-bar, μετά την εφαρμογή του πλάνου αναδιάρθρωσής μας, απέκτησε ισχυρή παρουσία στην αγορά. Προσέφερε προϊόντα και υπηρεσίες που διέφεραν από τον ανταγωνισμό και έγινε το αγαπημένο στέκι αρκετών νέων και ήδη υπαρχόντων πελατών.

Συγκεκριμένα, μετά από σύντομο χρονικό διάστημα από την εφαρμογή της στρατηγικής, μειώθηκαν τα κόστη λειτουργίας και αυξήθηκαν σταδιακά οι πωλήσεις.

  • 80% αύξηση πωλήσεων