Διαχείριση Μισθοδοσίας

Η αποτελεσματική διαχείριση της μισθοδοσίας στις επιχειρήσεις συνδέεται με την εύρυθμη λειτουργία τους. Η επιχείρηση μέσα από την ορθή τήρηση της μισθοδοσίας, εναρμονίζεται με τη νομοθεσία και διατηρεί ένα καλά οργανωμένο προφίλ.

Προσφέρουμε υπηρεσίες διαχείρισης μισθοδοσίας και βοηθάμε τις επιχειρήσεις να απαλλαγούν από αυτές τις χρονοβόρες διαδικασίες. Διαχειριζόμαστε τη μισθοδοσία πολλών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς. Έτσι, κάθε επιχείρηση που μας εμπιστεύεται είναι διασφαλισμένη σε περίπτωση ελέγχων και εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο.

Ενδεικτικά προσφέρουμε τις εξής υπηρεσίες μισθοδοσίας:

1. Προϋπολογισμός μισθοδοσίας

 • Σύνταξη προϋπολογισμών και μοντέλων πρόβλεψης κόστους μισθοδοσίας
 • Υπολογισμός κόστους μισθοδοσίας πριν την πρόσληψη
 • Υπολογισμός αμοιβής εξωτερικών συνεργατών βάσει σύμβασης
 • Προϋπολογισμός μισθών και παρακολούθηση προκαταβολών εργαζομένων
 • Κοστολογική ανάλυση μισθοδοσίας

2. Υποστήριξη σε θέματα μισθοδοσίας

 • Μηνιαίος υπολογισμός μισθοδοσίας και σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων
 • Σύνταξη και υποβολή των σχετικών με τις ώρες εργασίας προγραμμάτων και πινάκων
 • Ενημέρωση σε θέματα αδειών και συμβάσεων
 • Χορήγηση όλων των βεβαιώσεων εργαζομένων και έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας
 • Παρακολούθηση και διαχείριση του καθεστώτος προσωπικού στο εξωτερικό
 • Συμβουλευτική σχετικά με βελτιώσεις εργασιακού προγράμματος εργαζομένων

3. Πλήρης διαχείριση μισθοδοτικών υποχρεώσεων

 • Σύνταξη και υποβολή όλων των σχετικών με τη μισθοδοσία εντύπων
 • Έλεγχος, υπολογισμός και υποβολή των ενσήμων προσωπικού
 • Έλεγχος, υπολογισμός και υποβολή προσθέτων ασφαλιστικών εισφορών για λογαριασμό λοιπών επικουρικών ταμείων
 • Έκδοση, ανάλυση και υποβολή των αποδείξεων μισθοδοσίας ανά εργαζόμενο

Γιατί να μας επιλέξετε για τη διαχείριση της μισθοδοσίας του προσωπικού σας;

Στην Enimeris, η διαχείριση της μισθοδοσίας του προσωπικού σας δεν είναι απλά μία διαδικασία διεκπεραίωσης. Σκοπός μας είναι να ενισχύουμε τη λειτουργία της επιχείρησής σας και να παρέχουμε εξατομικευμένη υποστήριξη και συμβουλές.

Είμαστε πάντα στο πλευρό σας με άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες διαχείρισης μισθοδοσίας της επιχείρησής σας. Παρακολουθούμε όλες τις αλλαγές στη νομοθεσία και προσφέρουμε συμβουλευτική υποστήριξη, τηρώντας τη μισθοδοσία σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους και έχοντας πάντα υπ’ όψιν κινήσεις που μπορείτε να κάνετε για αύξηση της κερδοφορίας σας.