Επενδύσεις

Οι επενδύσεις είναι απαραίτητες για τη δυναμική ανάπτυξη των επιχειρήσεων και τη διατήρηση του ανταγωνιστικού τους χαρακτήρα. Οι επιτυχημένες επενδύσεις μπορούν να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις και να δώσουν σημαντικό προβάδισμα σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Στο λογιστικό μας γραφείο αναλαμβάνουμε την πλήρη μελέτη επενδύσεων. Βοηθούμε, έτσι, τον επιχειρηματία να υπερνικήσει πιθανά εμπόδια στην υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδίου. Βρίσκουμε τις ιδανικές πηγές χρηματοδότησης και μελετάμε τη μελλοντική απόδοση της κάθε επένδυσης. Με τον τρόπο αυτό, πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση της κεντρικής επιχειρηματικής ιδέας.

Ενδεικτικά, προσφέρουμε τις εξής υπηρεσίες για τη μελέτη των επενδύσεων:

  • Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας και βιωσιμότητας επενδύσεων
  • Αξιολόγηση και χρήση επενδυτικών και χρηματοδοτικών εργαλείων
  • Αξιολόγηση διακρατικών και διασυνοριακών επιδοτούμενων προγραμμάτων (Intereg, Life, Horizon 2020, Erasmus κλπ)
  • Αναζήτηση χρηματοδότησης μέσω Ευρωπαϊκών και εγχώριων επιδοτούμενων προγραμμάτων (Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ, Leader κλπ)
  • Σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση προτάσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών και επενδυτικών σχεδίων.

Γιατί να επιλέξετε το λογιστικό μας γραφείο για τη μελέτη των επενδύσεων σας;

Μελετάμε διεξοδικά την κάθε επένδυση που σκέφτεστε να πραγματοποιήσετε. Αναζητάμε τις κατάλληλες πηγές χρηματοδότησης της επικείμενης επένδυσης, ώστε να εξασφαλίσουμε την πιο συμφέρουσα λύση για εσάς.

Τα στελέχη μας έχουν εμπειρία στη μελέτη επενδύσεων από συνεργασίες με επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων. Προσανατολίζουν τη μελέτη της επένδυσης, ώστε να μειωθεί το κόστος και να αξιολογηθεί το συνολικό όφελος που θα προκύψει για την επιχείρησή σας από την επένδυση αυτή.