Εσωτερικός Έλεγχος

Η εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων είναι άμεσα συνδεδεμένη με την οικονομική τους πορεία. Πιθανά λάθη στην επιχείρηση τα οποία δεν εντοπίζονται εύκολα ή αγνοούνται, μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την κερδοφορία και την οργάνωσή της.

Στην Enimeris προσφέρουμε, μέσω του εσωτερικού ελέγχου, τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να γνωρίζουν σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία τους, να προλαμβάνουν πιθανούς κινδύνους και να εξελίσσουν τον τρόπο οργάνωσής τους, πάντα με την καθοδήγηση και την υποστήριξή μας.

Ενδεικτικά προσφέρουμε τις εξής υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου:

 • Έλεγχος και οργάνωση εσωτερικού λογιστηρίου
  • Εγκατάσταση, οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
  • Διεξαγωγή σεμιναρίων για τα στελέχη του λογιστηρίου
  • Αξιολόγηση αποδοτικότητας λογιστηρίου
 • Εσωτερικός έλεγχος εταιρικών τμημάτων και εργαζομένων
 • Εσωτερικός έλεγχος και οργάνωση αποθήκης
 • Φορολογικός έλεγχος για αντιμετώπιση προβλημάτων
 • Παρακολούθηση κερδοφορίας της επιχείρησης και σύνταξη σχετικών αναφορών
 • Συνεχής ενημέρωση της επιχείρησης για επίκαιρα θέματα

Γιατί να μας επιλέξετε για τον εσωτερικό έλεγχο της επιχείρησής σας;

Βασική μας επιδίωξη είναι να δημιουργούμε λειτουργικά επαγγελματικά περιβάλλοντα και να φροντίζουμε για την υγιή εικόνα της επιχείρησής σας. Οι ελεγκτικές μας υπηρεσίες, αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα ανίχνευσης δυσλειτουργιών και επίλυσης προβλημάτων των επιχειρήσεων και των επιμέρους τμημάτων τους.

Η εμπειρία μας, μέσα από συνεργασίες με διαφορετικές επιχειρήσεις, μας επιτρέπει όχι μόνο να εφαρμόζουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου, αλλά και να προτείνουμε πρακτικές λύσεις. Η επιχείρησή σας θα μπορέσει να βελτιώσει τη λειτουργία της, την οργάνωσή της και τα οικονομικά της μεγέθη συστηματικά και με σταθερό ρυθμό.