Ίδρυση Νέας Επιχείρησης

Η προσπάθεια για υλοποίηση της επιχειρηματικής ιδέας, δημιουργεί πολλά ερωτήματα. Η κατάλληλη μορφή της επιχείρησης, η διαδικασία σύστασης, το απαραίτητο πλάνο λειτουργίας της και άλλα ζητήματα βρίσκονται σίγουρα στο μυαλό του νέου επιχειρηματία.

Στο λογιστικό γραφείο της Enimeris προσφέρουμε υπηρεσίες για την ίδρυση νέων και νεοφυών επιχειρήσεων. Αναλαμβάνουμε πλήρως όλη τη διαδικασία ίδρυσης και παρέχουμε καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της.

Έτσι, εξοικονομούμε πολύτιμο χρόνο για το νέο επιχειρηματία και τον υποστηρίζουμε ώστε να πάρει τις σωστές αποφάσεις.

Ενδεικτικά, παρέχουμε τις εξής υπηρεσίες για την ίδρυση και την υποστήριξη της νέας επιχείρησης:

1. Ίδρυση νέας επιχείρησης

 • Επιλογή νομικής μορφής της επιχείρησης
 • Σύνταξη καταστατικού, έκδοση επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού και σφραγίδας
 • Διεκπεραίωση διαδικασίας σύστασης, καταχώρηση επιχείρησης στο VIES και πιστοποίηση καταβολής εταιρικού κεφαλαίου
 • Λογιστική – Φορολογική υποστήριξη και εκπροσώπηση
 • Σύνταξη πρακτικών διοικητικού συμβουλίου και γενικών συνελεύσεων

2. Ίδρυση αλλοδαπών, θυγατρικών εταιρειών και υποκαταστημάτων στην Ελλάδα

 • Επιλογή νομικής μορφής της επιχείρησης
 • Σύνταξη καταστατικού, έκδοση επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού και σφραγίδας
 • Διεκπεραίωση διαδικασίας σύστασης και έκδοση Α.Φ.Μ. αλλοδαπών επιχειρήσεων
 • Καταχώρηση επιχείρησης στο VIES και πιστοποίηση καταβολής εταιρικού κεφαλαίου
 • Λογιστική – Φορολογική υποστήριξη και εκπροσώπηση
 • Σύνταξη πρακτικών διοικητικού συμβουλίου και γενικών συνελεύσεων
 • Αναφορές προς τη μητρική
 • Μεταφράσεις / Διερμηνεία

3. Εξειδικευμένες υπηρεσίες:

 • Νομική υποστήριξη στη σύνταξη εταιρικής σύμβασης
 • Δυνατότητα ορισμού της έδρας μας ως φορολογική έδρα της επιχείρησής σας
 • Σύνταξη προϋπολογισμών
 • Έλεγχος αποτελεσμάτων και συμβουλευτική για αντιμετώπιση προβλημάτων
 • Γραμματειακή υποστήριξη

Γιατί να επιλέξετε το λογιστικό μας γραφείο για την ίδρυση της νέας σας επιχείρησης;

Στην Enimeris, κατανοούμε την ανάγκη σας να υλοποιήσετε αποτελεσματικά την ιδέα σας και είμαστε συνεχώς στο πλευρό σας, ώστε να ολοκληρώσετε το όραμά σας με σωστές βάσεις.

Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στις θεμελιώδεις διαδικασίες σύστασης της νέας σας επιχείρησης, ώστε να εξασφαλίσουμε τη βέλτιστη μελλοντική λειτουργία της. Σκεφτόμαστε μακροχρόνια δίνοντας βάση στο συνολικό επιχειρηματικό σας όραμα.

Τα στελέχη μας έχουν εμπειρία στην ίδρυση νέων και νεοφυών (Start-ups) επιχειρήσεων και συμβάλλουν στην απλοποίηση της διαδικασίας. Παρέχουν συμβουλές και υποστήριξη σε κάθε βήμα υλοποίησης του επιχειρηματικού σας έργου με σωστό προγραμματισμό και σεβασμό προς την επιχειρηματική σας ιδέα.