Ρύθμιση Οφειλών για Ιδιώτες

Στην Enimeris, προσφέρουμε υπηρεσίες ρύθμισης οφειλών. Βοηθούμε σε θέματα διευθέτησης υποχρεώσεων ιδιωτών προς το Δημόσιο, σε φορείς όπως δήμους, εφορίες ασφαλιστικά ταμεία κλπ.

Υποβάλλουμε τα απαραίτητα έντυπα για την αίτηση ρύθμισης οφειλών και εκπροσωπούμε τους πελάτες μας στους αντίστοιχους φορείς.

Ενδεικτικά, παρέχουμε τις εξής υπηρεσίες ρύθμισης οφειλών:

  • Υποβολή φορολογικών και ασφαλιστικών ρυθμίσεων
  • Εκπροσώπηση στη Δημόσια Αρχή για τη βέλτιστη διαχείριση των οφειλών
  • Σημειώματα πληρωμής για καταβολή δόσεων σε Δημόσια Αρχή και τράπεζες
  • Έκδοση ταυτότητας οφειλής τελών κυκλοφορίας
  • Υποβολή και αποδοχή μισθωτηρίων συμβολαίων

Γιατί να επιλέξετε το λογιστικό μας γραφείο για να ρυθμίσετε τις οφειλές σας;

Για εμάς, η διαδικασία ρύθμισης οφειλών είναι η ευκαιρία να σας διευκολύνουμε και να φροντίσουμε για τη σωστή διευθέτηση των υποχρεώσεών σας. Προσανατολιζόμαστε πάντα στην εύρεση της καλύτερης διαθέσιμης λύσης, ώστε να μην υπάρξουν παρόμοια ζητήματα στο μέλλον.

Πρωταρχικός μας στόχος είναι να προσφέρουμε τις γνώσεις που έχουμε αποκτήσει και να επιλύσουμε απλά, αλλά και πιο σύνθετα θέματα σχετικά με οφειλές. Τα στελέχη μας έχουν όλη την απαραίτητη εμπειρία, για να σας στηρίξουν στη διαδικασία της ρύθμισης. Έχουν επίσης τη γνώση για να σας καθοδηγήσουν σωστά στις αποφάσεις σας.

Ως ομάδα, αισθανόμαστε ότι βοηθάμε και διευκολύνουμε τους ανθρώπους γύρω μας, δίνοντας λύσεις και εκπληρώνοντας το όραμά μας με έργο και πράξεις.