Υποχρεώσεις Ιδιωτών προς το Δημόσιο

Οι υποθέσεις που αφορούν υποχρεώσεις ιδιωτών προς το Δημόσιο χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Η γραφειοκρατία μπορεί ενίοτε να δυσκολέψει τις διαδικασίες.

Για το λόγο αυτό, το λογιστικό μας γραφείο διαχειρίζεται τις υποχρεώσεις των ιδιωτών προς το Δημόσιο με αμεσότητα και υπευθυνότητα.

Ενδεικτικά, διευθετούμε τα εξής θέματα σχετικά με το Δημόσιο:

  • Σύνταξη και υποβολή εντύπου κοινωνικού χαρακτήρα
  • Άρση κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών ΔΟΥ και ΕΦΚΑ
  • Δήλωση ακατάσχετου κοινωνικού λογαριασμού

Γιατί να επιλέξετε το λογιστικό μας γραφείο για θέματα Δημοσίου;

Αν αναζητείτε καθοδήγηση και άμεσες λύσεις σε ζητήματα που έχουν προκύψει με το Δημόσιο, η Enimeris μπορεί να διευθετήσει για σας τα θέματα αυτά πλήρως.

Η εμπειρία μας και η αδιάκοπη εργασία μας πάνω σε διευθέτηση τέτοιων ζητημάτων, μας έχει προσφέρει όλη την απαιτούμενη γνώση, ώστε να κάνουμε τους σωστούς χειρισμούς και να σας αποφορτίσουμε.