Φορολογικές Υπηρεσίες

Η ορθή τήρηση των φορολογικών υποχρεώσεων και το κατάλληλο φορολογικό πλάνο, αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων, ώστε να τηρούν τη σχετική νομοθεσία και να προγραμματίζουν αποτελεσματικά τις κινήσεις και τα έξοδά τους.

Στην Enimeris, προσφέρουμε φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις για την έγκαιρη τακτοποίηση των υποχρεώσεων τους και ταυτόχρονα παρέχουμε συμβουλές και προβλέψεις.

Έτσι, οι σημαντικές αποφάσεις του επιχειρηματία ακολουθούν την ισχύουσα νομοθεσία και αποσκοπούν στην καλύτερη διαχείριση των εισοδηματικών ροών.

Ενδεικτικά προσφέρουμε τις εξής φορολογικές υπηρεσίες:

 • Σύνταξη, έλεγχος και υποβολή εντύπων σε δημόσιους φορείς
  • Περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.
  • Μηνιαία δήλωση Intrastat και Listing
  • Δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών κάθε μήνα
  • Μηνιαία δήλωση Απόδοσης Φόρου Επιχειρηματικών Αμοιβών
 • Εκπρόθεσμες διακοπές επιχειρήσεων
 • Πρόβλεψη και ανάλυση του φορολογικού αποτελέσματος
 • Σύνταξη καταστατικών και συμφωνητικών σύστασης, λύσης και τροποποίησης εταιρειών
 • Παροχή νομικής υποστήριξης φορολογικών ζητημάτων
 • Άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού

Γιατί να μας επιλέξετε για τα φορολογικά σας ζητήματα;

Στην Enimeris, διαχειριζόμαστε λεπτομερώς τις φορολογικές σας υποχρεώσεις και εστιάζουμε στις ιδιαιτερότητές που αυτές μπορεί να έχουν.

Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρα στελέχη με εξειδικευμένη γνώση πάνω σε θέματα φορολογίας, ικανά να διαχειριστούν με ακρίβεια όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις και να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε πρόκληση.

Έχουμε πάντα στο επίκεντρο εσάς και προσφέρουμε φορολογικές υπηρεσίες με στρατηγικό σχεδιασμό. Έτσι έχετε τη δυνατότητα να προγραμματίσετε ευκολότερα τα επιχειρηματικά σας σχέδια με ακρίβεια και ασφάλεια.