Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αποδοτικότητα της επιχείρησης και την ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων της.

Συνεπώς, η εύρεση των κατάλληλων συνεργατών και η εκπαίδευσή τους είναι διαδικασία που συμβάλλει άμεσα στην ανάπτυξη της επιχείρησης.

Στην Enimeris, προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες εύρεσης και αξιολόγησης ανθρωπίνου δυναμικού, πλήρως εναρμονισμένες με τις ανάγκες του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Μέσα από διεξοδική έρευνα και συνεντεύξεις, εντοπίζουμε τους ανθρώπους που ταιριάζουν άριστα με το προφίλ και τους στόχους της κάθε επιχείρησης.

Ενδεικτικά, προσφέρουμε τις εξής υπηρεσίες ανθρωπίνου δυναμικού:

 • Πλήρη ανάληψη έρευνας κατάλληλου προσωπικού
 • Υποστήριξη επιχειρήσεων στην επιλογή προσωπικού
  • Σύνταξη περιγραφής θέσης εργασίας
  • Επιλογή του κατάλληλου καναλιού ανάρτησης αγγελίας
  • Συλλογή βιογραφικών
  • Αξιολόγηση υποψηφίων
  • Διεξαγωγή συνεντεύξεων
  • Πρόταση τελικών υποψηφίων
 • Διαχείριση και έλεγχος της απόδοσης των εργαζομένων
 • Εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού
 • Κατάρτιση εγχειριδίου εργαζομένων και εταιρικών πολιτικών

Γιατί να επιλέξετε τις υπηρεσίες ανθρωπίνου δυναμικού μας;

Μέσα από την εμπειρία μας και τις γνώσεις αξιολόγησης ανθρωπίνου δυναμικού μπορούμε να βοηθήσουμε την επιχείρησή σας να επιλέξει τους κατάλληλους υποψήφιους.

Τα ειδικά δομημένα τεστ αξιολόγησης προσωπικότητας, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που εφαρμόζουμε καταδεικνύουν εύστοχα ποιοι άνθρωποι αποτελούν την καλύτερη επιλογή για την επιχείρησή σας.

Τέλος, στοχεύουμε στην παροχή υπηρεσιών ανθρωπίνου δυναμικού, ικανές να δημιουργήσουν ένα αποτελεσματικότερο εργασιακό περιβάλλον με προσωπικό και συνεργάτες εναρμονισμένους με τις ανάγκες της επιχείρησής σας, που θα δώσουν υπεραξία στα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας.