Μισθοδοσία – Εργατικά

Είστε μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και χρειάζεστε βοήθεια με τη διαχείριση της μισθοδοσίας του προσωπικού σας; Ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη που μπορεί να σας προσφέρει ποιοτική υποστήριξη σε εργασιακά ζητήματα; Ή μήπως θέλετε να συμμετάσχετε σε προγράμματα επιδότησης εργασίας του ΟΑΕΔ και χρειάζεστε κάποιον να σας καθοδηγήσει; Το λογιστικό γραφείο Enimeris είναι εδώ για να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε αποτελεσματικά θέματα μισθοδοσίας και εργασιακής φύσης. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή εκπαίδευση, η ομάδα της Enimeris σας προσφέρει αξιόπιστες λύσεις για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησής σας και την εναρμόνισή της με την εργατική νομοθεσία.

Η Διαχείριση Μισθοδοσίας στην Enimeris

Η σωστή και έγκαιρη έκδοση της μισθοδοσίας είναι μια από τις σημαντικότερες υποχρεώσεις που έχει να διεκπεραιώσει μια επιχείρηση. Στο λογιστικό γραφείο Enimeris, αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα και εχεμύθεια τον υπολογισμό και τη διαχείριση της μισθοδοσίας του προσωπικού σας. Φροντίζουμε για την έγκαιρη αποστολή των σχετικών εγγράφων και σας κρατούμε ενημερωμένους για οποιαδήποτε αλλαγή στην εργατική νομοθεσία.

Ενδεικτικά, το λογιστικό μας γραφείο αναλαμβάνει τα εξής:

Προϋπολογισμός μισθοδοσίας

Ο προϋπολογισμός του κόστους μισθοδοσίας μιας επιχείρησης είναι απαραίτητος για τη συνολική εικόνα της πορείας της και την κατάστρωση του επιχειρηματικού της πλάνου. Προσφέρουμε τις παρακάτω υπηρεσίες σε αυτόν τον τομέα:

 • Σύνταξη προϋπολογισμών και μοντέλων πρόβλεψης κόστους μισθοδοσίας
 • Υπολογισμός κόστους μισθοδοσίας πριν την πρόσληψη
 • Προϋπολογισμός μισθών και παρακολούθηση προκαταβολών εργαζομένων
 • Κοστολογική ανάλυση μισθοδοσίας
 • Δημιουργία εναλλακτικών προτάσεων με βάση τις ανάγκες της επιχείρησης

Θέματα μισθοδοσίας προσωπικού

Οτιδήποτε αφορά τη μισθοδοσία προσωπικού εμπίπτει στο πεδίο δράσης της έμπειρης ομάδας μας. Συγκεκριμένα, αναλαμβάνουμε τα ακόλουθα:

 • Μηνιαίος υπολογισμός μισθοδοσίας και σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων
 • Σύνταξη και υποβολή των σχετικών προγραμμάτων και πινάκων, με τις ώρες εργασίας του εργαζόμενου
 • Σύνταξη και υποβολή στο ΕΡΓΑΝΗ ετήσιων καταστάσεων προσωπικού, νέων προσλήψεων και αποχωρήσεων
 • Ενημέρωση σε θέματα αδειών και συμβάσεων
 • Χορήγηση όλων των βεβαιώσεων εργαζομένων και έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας όποτε ζητηθεί
 • Παρακολούθηση και διαχείριση του καθεστώτος προσωπικού στο εξωτερικό

Πλήρης διαχείριση μισθοδοτικών υποχρεώσεων

Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για την εκπλήρωση όλων των μισθοδοτικών υποχρεώσεων μιας επιχείρησης είναι χρονοβόρες και πολύπλοκες. Το παραμικρό λάθος μπορεί να επιφέρει πρόστιμα και να επηρεάσει τη συνολική κατάσταση της επιχείρησης. Έτσι, κινούμαστε με ακρίβεια, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου πάνω στη μισθοδοσία προσωπικού και σε ανάλογα ασφαλιστικά θέματα, όπως:

 • Σύνταξη και υποβολή όλων των σχετικών με τη μισθοδοσία εντύπων
 • Έλεγχος, υπολογισμός και υποβολή ασφαλιστικών εισφορών προσωπικού για κύρια και επικουρικά ταμεία
 • Έκδοση, ανάλυση και υποβολή των αποδείξεων μισθοδοσίας ανά εργαζόμενο

Υποστήριξη σε εργατικά θέματα

Η εργατική νομοθεσία αλλάζει συνεχώς. Η εξειδικευμένη ομάδα της Enimeris σας παρέχει έγκαιρη ενημέρωση για οποιαδήποτε μεταβολή σε εργατικά ή ασφαλιστικά θέματα. Ταυτόχρονα, σας παρέχει ποιοτική υποστήριξη σε περίπτωση ελέγχου από κρατικούς φορείς. Συγκεκριμένα, προσφέρουμε τα εξής:

 • Έγκαιρη πληροφόρηση για κάθε αλλαγή στην εργατική νομοθεσία
 • Καθοδήγηση σε περιπτώσεις ελέγχου ή καταγγελιών στο ΙΚΑ, την Επιθεώρηση Εργασίας κτλ.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη σε οποιοδήποτε πρόβλημα εργατικής φύσης

Υποστήριξη υλοποίησης προγραμμάτων ΟΑΕΔ

Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία ανάπτυξης, ιδίως για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η ομάδα της Enimeris σας ενημερώνει για επιδοτούμενες θέσεις εργασίας μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ και παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη για την ορθή υποβολή της αίτησής σας. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την παρακολούθηση των επιδοτούμενων προγραμμάτων και σας παρέχουμε συμβουλευτική υποστήριξη για την επιστροφή της εργοδοτικής εισφοράς.

Χρειάζεστε έναν έμπιστο συνεργάτη για τη διαχείριση της μισθοδοσίας της επιχείρησής σας; Επικοινωνήστε μαζί μας!

Γιατί να αναθέσετε τη μισθοδοσία του προσωπικού σας στο λογιστικό γραφείο Enimeris;

Η ομάδα μας διακρίνεται στις υπηρεσίες διαχείρισης μισθοδοσίας προσωπικού, συνδυάζοντας τη γνώση με το προσωπικό ενδιαφέρον για τον πελάτη. Η μισθοδοσία στην Enimeris δεν είναι απλά μια διεκπεραιωτική διαδικασία, αλλά στοχεύει άμεσα και κύρια στην ενίσχυση της συνολικής λειτουργίας της επιχείρησης.

Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στη μισθοδοσία διαφορετικών κλάδων επιχειρήσεων και γνωρίζουμε σε βάθος ζητήματα εργασιακής φύσης. Παρακολουθούμε στενά τις αλλαγές στην εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, και φροντίζουμε για τη συμμόρφωση της επιχείρησής σας στο εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο.

Στο λογιστικό γραφείο Enimeris, σας παρέχουμε εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη με βάση τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχείρησής σας. Άμεση προτεραιότητά μας είναι η διασφάλισή σας σε περίπτωση ελέγχων και η εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου και πόρων. Είμαστε δίπλα σας με εχεμύθεια και σεβασμό, παρέχοντας κορυφαίες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες στη διαχείριση της μισθοδοσίας του προσωπικού σας.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι η μισθοδοσία προσωπικού;

Η μισθοδοσία προσωπικού επιχείρησης αφορά κάθε ζήτημα σχετικό με τον υπολογισμό του μισθού των υπαλλήλων της και την υποβολή των σχετικών στοιχείων σε φορείς του δημοσίου (ΕΦΚΑ, ΑΑΔΕ κτλ). Σχετίζεται, λοιπόν, στην ουσία με ασφαλιστικά θέματα και καταστάσεις που εμπίπτουν στην εργατική νομοθεσία.

Πώς γίνεται ο υπολογισμός της μισθοδοσίας;

Ο υπολογισμός μισθοδοσίας γίνεται στα πλαίσια του συμφωνηθέντος μισθού μεταξύ του εργαζόμενου και της επιχείρησης. Αυτός ο μισθός δε μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι μικρότερος του κατώτερου νομοθετημένου μισθού που ισχύει για τον κλάδο, στον οποίο ανήκει η επιχείρηση. Ο υπολογισμός της μισθοδοσίας συμπεριλαμβάνει τις συνολικές εισφορές εργαζομένου και εργοδότη, τον ΦΜΥ, καθώς και κάθε είδους επίδομα που δικαιούται ο εργαζόμενος ή παροχή που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των δύο μερών.