Λογιστικές Υπηρεσίες

Στην Enimeris, θεωρούμε ότι η λογιστική παρακολούθηση των επιχειρήσεων, παίζει πρωτεύοντα ρόλο στην ανάπτυξή τους. Για το λόγο αυτό, προσφέρουμε λογιστικές υπηρεσίες για κάθε τύπο και νομική μορφή επιχείρησης.

Οι υπηρεσίες μας δεν περιορίζονται στην απλή ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων, αλλά αποτελούν ολοκληρωμένη παρακολούθησή της επιχείρησης και αξιολόγηση της πορείας της.

Με αυτό τον τρόπο εντοπίζονται οι πιθανές αδυναμίες της επιχείρησης και δημιουργείται το κατάλληλο πλαίσιο για τη χάραξη των σωστών οικονομικών πολιτικών και την υλοποίηση στρατηγικών αποφάσεων.

Ενδεικτικά παρέχουμε τις εξής λογιστικές υπηρεσίες:

 • Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησης
 • Συστάσεις, Ενάρξεις, Μεταβολές, Συγχωνεύσεις, Διακοπές, Εκκαθαρίσεις Εταιριών
 • Διεκπεραίωση όλων των συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, ΓΕ.ΜΗ., Περιφέρεια και Επιμελητήρια)
 • Οργάνωση και επίβλεψη εσωτερικού λογιστηρίου επιχειρήσεων
 • Ενημέρωση λογιστικών αποτελεσμάτων σε μηνιαία βάση
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων (ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΦΕΕ)

Γιατί να επιλέξετε το λογιστικό μας γραφείο;

Στην Enimeris, έχουμε πελατοκεντρική φιλοσοφία και αντιμετωπίζουμε κάθε προβληματισμό σας προσφέροντας εξατομικευμένες και άμεσες λύσεις.

Τα στελέχη μας έχουν μακρόχρονη εμπειρία πάνω στη λογιστική παρακολούθηση επιχειρήσεων διαφορετικών κλάδων και εκπαιδεύονται διαρκώς.

Ακόμη, διατηρούμε συνεχή επαφή μαζί σας και εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα λογιστικής παρακολούθησης που στοχεύει στην:

 • Έγκαιρη ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων
 • Αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με την πορεία της επιχείρησης
 • Έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων
 • Πρόληψη των κινδύνων
 • Σωστή εφαρμογή του φορολογικού πλαισίου

Με τον τρόπο αυτό, διατηρείτε πάντοτε τον έλεγχο της επιχείρησης σας, διασφαλίζοντας τη σωστή και σύννομη λειτουργία αλλά και τη μακροβιότητά της.